Plagen Waarnemingsvelden

Slakken en andere plagen

slakkenvalIn verschillende waarnemingsvelden in de biet werden schadelijke aantastingen door slakken waargenomen : afgeknaagde zaadlobben, verdwijning van kiemplanten, … Gezien de kleine populaties en de trage ontwikkeling van de bieten, is het aanbevolen om aandacht te besteden aan de doorgang van slakken en om waarnemingsvallen te plaatsen. Het is aanbevolen om eerder in te grijpen indien nodig (herhaling van de aanbevelingen voor bestrijding).
Een heel anekdotische aanwezigheid van aardvlooien en zeer verrassend van één of twee rupsen van de nachtvlinder (Autographa gamma) werd gemeld in respectievelijk één of twee waarnemingsvelden. Deze plagen vereisen geen tussenkomst.
Het insecticide in de zaadomhulling beschermt de kiemplanten voldoende tegen aardvlooien.