Plagen

Bestrijding van slakken en emelten

slakkenDoor de natte weersomstandigheden sinds de laatste decade van maart, mag men grote aantastingen door slakken verwachten, vooral in de zaai onder of na winterbedekking met een belangrijke bladmassa. Hun aanwezigheid kan gemakkelijk worden geëvalueerd door het plaatsen van vallen.
In sommige velden gezaaid onder of na winterbedekking worden er momenteel ook aanvallen door emelten waargenomen.
De schade door emelten en slakken is zeer vergelijkbaar en kan worden verward (uitgetrokken kiemlobben en bladeren, doorgesneden, opgegeten, …).
Bij schade van het type « slak », zal men producten op basis van metaldehyde, ijzerfosfaat of Mesurol Pro gebruiken, wetende dat de twee eerste typen van producten enkel actief zijn tegen slakken. De aanwezigheid van emelten (grote grijze cylindrische larven) in een bietenveld kan het uittrekken van de kiemplanten door vogels (kraaien) op zoek naar deze larven veroorzaken. Deze schade kan in enkele uren een grote omvang nemen.
De behandelingsdrempel ligt tussen 1 tot 3 slakken /m². De behandeling van de aangetaste zone moet preventief gebeuren, vóór de opkomst van de bieten. Indien nodig en afhankelijk van de regenval zal men de waarnemingen en de behandeling na de opkomst moeten herhalen.
De waarnemingen worden ’s avonds gedaan door een stuk zwarte plastiek (± 50 x 50 cm) op een stuk vochtige of vooraf besproeide (5 tot 10 l water) grond te plaatsen. Een twintigtal anti-slakken korrels worden uniform onder de plastiek geplaatst die vervolgens wordt vastgelegd. De aanwezigheid van dode slakken binnen de 1 tot 3 dagen getuigt van hun activiteit. Men kan verschillende soorten slakken waarnemen waarvan de meest schadelijke behoren tot de kleinere soorten. Men moet de operatie herhalen of de val verplaatsen indien men aanwezigheid van slakken vreest in functie van de risicozones.
Wij herhalen dat methiocarbe (actieve stof van Mersurol Pro) uit de handel werd genomen sinds 19/09/2014, maar dat het gebruik ervan nog toegelaten is tot 19/09/2015.