Voorstelling

Het KBIVB heeft tot doel de coördinatie en de initiatie van het fundamenteel onderzoek, het toegepast onderzoek op de inputs van de bietenteelt en de voorlichting van de resultaten naar de planters. Het kan ook belast zijn met de studie en de voorlichting van de mogelijkheden tot verbetering van de cichorei en haar teelt.
Het zal meer in het bijzonder volgende taken hebben :

  • Voor het fundamenteel onderzoek betreft dit voornamelijk de coördinatie en het intitiatief van het fundamenteel onderzoek door dit uit te besteden aan de universiteiten of gespecialiseerde instellingen en door een mening te geven over de keuze en de resultaten van de deskundigen. Dit betekent dat het KBIVB de nodige capaciteit tot evaluatie en de nodige kennis behoudt van het onderzoek op Europees niveau. Het initiatief en coördinatie moet passen in het kader van prioriteiten die interprofessioneel worden bepaald.
  • Het toegepast onderzoek op de inputs van de bietenteelt (zaden, meststoffen, fytosanitaire producten en machines) met de mogelijkheid om gemeenschappelijke platforms op te stellen (proefprotocols, aanleg, …) met de onderzoekscentra van de naburige landen om enerzijds de kosten te verlagen en anderzijds de doeltreffendheid van het onderzoek te verhogen. Voor de nevenproducten (pulp, …) moet het KBIVB de kennis over het gebruik van bijproducten centraliseren en voorlichting geven voor het optimale gebruik. Het onderzoek naar nieuwe toepassingen van de nevenproducten wordt normaliter uitgevoerd door gespecialiseerde centra en universiteiten die dit kunnen uitbesteden aan het KBIVB.
  • De voorlichting naar de planters, met als doel voornamelijk de optimalisatie van de productie tot een maximum witte suiker per ha, in termen van opbrengst bieten per ha, rijkheid en extraheerbaarheid. Dit moet in overeenstemming zijn met de wetgeving en de milieuaspecten.

Het PVBC (Programma Voorlichting Biet Cichorei) heeft als hoofdtaken:

  • De coördinatie van het onderzoek in cichorei : zaad, gewasbescherming, onkruidbestrijding, ziektenbestrijding, rooitechnieken, bewaring
  • Voorlichting in de bieten- en de cichoreiteelt
  • De waarschuwingsdienst bieten en cichorei