Gewasbescherming (cichorei) Plagen Waarnemingsvelden

Slakken en andere plagen

slakkenvalIn de waarnemingsvelden in de bieten en cichorei, gezaaid in april en in de herzaaide velden werden er nog schadelijke aantastingen door slakken gemeld : afgeknaagde zaadlobben, verdwijning van kiemplanten, enz. …
In de velden die nog in het kiemblad tot 2-bladstadium zijn, is het aanbevolen om aandacht te besteden aan de doorgang van slakken en om waarnemingsvallen te plaatsen. Het is aanbevolen om zo snel mogelijk in te grijpen indien nodig (herhaling van de aanbevelingen voor bestrijding).
Tijdens de afgelopen week werd in enkele waarnemingsvelden van het netwerk van het KBIVB een anekdotische aanwezigheid van bietenkevers, aardvlooien, miljoenpoten, larven van kniptorren en emelten gemeld. Deze aantastingen kunnen lokaal leidden tot een extra verlies van planten.
Begin mei werden in twee waarnemingsvelden de allereerste zwarte bladluizen waargenomen. Deze plagen vereisen geen tussenkomst. Het insecticide in de zaadomhulling beschermt de kiemplanten voldoende tegen deze plagen.
Er werd eveneens lokale schade door klein wild (hazen, konijnen, …) en kraaien of kauwen gemeld.