Bladziekten Gewasbescherming (cichorei) Waarnemingsvelden

Opvolging van de bladziekten

cartography 140715Zoals sinds vele jaren en dankzij talloze medewerkers, zal de opvolging van de bladziekten in 2015 worden uitgevoerd, elke week vanaf begin juli tot eind september, in een zestigtal waarnemingsvelden in bieten en een vijftiental waarnemingsvelden in cichorei.
Deze opvolging en de evolutie van de bladziekten, schadelijk voor de biet en de cichorei, kunnen worden bekeken op cartografische illustraties die regelmatig worden bijgewerkt op de website van het KBIVB voor de bieten en voor de cichorei). Voor de bieten is er een bijgewerkte tabel van de rasgevoeligheid voor de 4 belangrijkste bladziekten (witziekte, cercospora, ramularia en roest) beschikbaar op dezelfde locatie. Deze tabel vormt een aanvulling op de interpretatie van de waarnemingen die voor elk veld worden medegedeeld. De interventiedrempels en de symptomen van de voornaamste (al dan niet) schadelijke bladziekten worden eveneens getoond op dezelfde plaats op de website.
Momenteel kan men witziekte zien op sommige onkruiden of andere planten in de velden of tuinen. Het betreft hier andere soorten van witziekte dan degene die schadelijk is voor bieten. Men moet dus wachten tot de witziekte van de biet (Erysiphe betae) zichtbaar is in de bieten en de eerste behandelingsdrempel bereikt is vooraleer in te grijpen.
Wij herhalen dat een preventieve behandeling uitgevoerd met halve dosissen van een systemisch fungicide absoluut nutteloos is, zelfs op bieten enige tijd hebben geleden van droogte. Een bladziekte in de biet wordt het best bestreden wanneer haar behandelingsdrempel bereikt is.
Wanneer de behandelingsdrempel voor een of andere ziekte bereikt is, is het aangeraden om een erkend fungicide te gebruiken op basis van de aanwezige ziekte en aan de erkende dosis (geactualiseerde lijst van de fungiciden). Het gebruik van verlaagde dosissen van een fungicide kan resistentie veroorzaken en de doeltreffendheid en werkingsduur verminderen.
Meer info is beschikbaar in de Bietplanter van juli-augustus 2015.
Momenteel wordt cercospora reeds waargenomen in Duitsland, Oostenrijk en Nederland. Zij wordt sporadisch gemeld in enkele velden van ons waarnemingsveldennetwerk. Roest in de biet (Uromyces betae) werd daarentegen reeds vanaf begin juli waargenomen in een waarnemingsveld van het KBIVB. Enkel dit waarnemingsveld heeft de behandelingsdrempel tegen roest bereikt in de afgelopen week (week 29).