Bladziekten

De fungicidebescherming in de bieten optimaliseren (Bietplanter juli-augustus 2015)

fragment uit het artikel verschenen in ‘de Bietplanter’ van juli-augustus 2015

De fungicidebescherming in bieten blijft een belangrijke interventie om het productiepotentieel te waarborgen en de groei van de bieten te verzekeren tot aan de rooi. Deze bescherming moet rationeel zijn in het kader van IPM, dit wil zeggen indien nodig en economisch verantwoord.
De bladziekten zijn een risico voor opbrengst- en kwaliteitsverlies en zijn zeer afhankelijk van de omstandigheden van het jaar. Niet alle jaren zijn vergelijkbaar : 2014 was een jaar met zware ziektedruk, terwijl 2013 het tegenovergestelde was met een zeer laattijdig en minder intens verschijnen van de ziekten.

 

Auteurs: André Wauters & Barbara Manderyck


Het volledige artikel met cijfermateriaal kan je hier downloaden: