Onkruid

Blijf alert, zelfs als de onkruidgroei traag is

onkruidDe hogere temperaturen en de recente regens waren gunstig voor de opkomst van talrijke onkruiden. Ook de grassen zoals duist komen op in de percelen met een hoge druk voor duist. Het is noodzakelijk om aandachtig te zijn en de opkomsten van zowel bieten als onkruiden in uw velden te controleren.
Natuurlijk is het noodzakelijk te starten met de FAR behandelingen waar nodig, of waar nodig de tweede of derde FAR behandeling toe te passen. Respecteer zeker de behandelingsintervallen van 6 tot 8 dagen tussen de eerste twee tot drie FAR behandelingen. Daarna zal u meer behandelen in functie van nieuwe opkomsten van onkruiden. Aangezien er nog late opkomsten van bieten zijn dient men hier ook rekening mee te houden bij de onkruidbestrijding.
Vanaf de derde FAR kan het ook noodzakelijk zijn om hier en daar een correctie uit te voeren.

Op percelen waar veel moeilijke grassen voorkomen kan men de grassen in het 2-3 blad stadium (voor de uitstoeling) behandelen door een grassenmiddel aan volle dosis toe te passen tussen twee FAR behandelingen. Afhankelijk van het gekozen grassenmiddel dient al dan niet olie toegevoegd worden (max. 1l/ha olie is toegestaan). Voor percelen waar minder grassen zijn, of minder moeilijk te bestrijden grassen kan het grassenmiddel ook mee gefractioneerd worden in de FAR.

Vanaf het 4-(6) blad stadium van alle bieten is het ook belangrijk om bodemherbiciden in te zetten in het FAR mengsel om de nawerking te garanderen. Men kan starten met producten die de nawerking garanderen zoals Frontier Elite (in totaal max. 1 l/ha), Dual Gold (in totaal max. 1,3 l/ha).
Men kan ook 0,15 l/ha Venzar500SC toevoegen aan de FAR om nawerking te garanderen. Dit vooral bij het voorkomen van bingelkruid en kruisbloemigen, het kan ook de werking op veelknopigen (vb: varkensgras) en hondspeterselie versterken. Let wel op met gebruik op lichte gronden.
Vanaf het (4)-6 blad stadium van de bieten kan ook Centium (0,05 l/ha = 50 cc) of Centium-Frontier Elite combinaties toepast worden in de FAR om nawerking te garanderen, dit vooral op percelen waar veel bingelkruid voorkomt. Centium heeft ook een goede (na)werking tegen o.a. hondspeterselie, varkensgras, zwaluwtong en melganzevoet. De werking van Centium op melde is niet goed vandaar het advies om in aanwezigheid van melde ook een lage dosering Goltix (0,3-0,5 l/ha, Goltix WG) in het FAR mengsel te houden. Let er bij het gebruik van Centium op:
-Centium niet te mengen met ‘Venzar’, Avadex480 of grassenmiddelen;
-Centium mag wettelijk niet gemengd worden met ‘Pyramin’ en ‘vloeibare Goltix’;
-bij het gebruik van Centium zeker 5 dagen laten tussen het toepassen Centium en een grassenmiddel.
U vindt meer informatie over de onkruidbestrijding in bieten en het gebruik van Centium in de krant « De Bietplanter » van april 2015.

Er werden in de regio Ronse – Beert velden gesignaleerd waar bieten wit verkleuren en een lichte vervorming vertonen die niet gerelateerd is aan het gebruik van Centium. De oorzaak hiervan wordt momenteel onderzocht.

U vindt de berichten over : de eerste FAR-I naopkomstbehandeling en de tweede FAR-II naopkomstbehandeling.