FAR-2 uit te voeren vóór de eerste zaai

onkruidDe regen van de week voor Pasen (week 14) en de hoge temperaturen van de afgelopen dagen (22°C te Ukkel op 09/04) waren gunstig voor de opkomst van alle soorten onkruid. Er worden vooral kruisbloemigen waargenomen, maar ook melde, hondspeterselie, varkensgras, melganzevoet en in mindere mate bingelkruid.
Voor de zaai uitgevoerd rond midden maart moet een tweede naopkomstbehandeling uitgevoerd worden in de loop van deze week. Het is zeer belangrijk om de maximum termijn van 6 tot 8 dagen na de eerste doorgang te respecteren om de eerste opkomsten van de onkruiden te remmen en/of te elimineren.
Op bieten in het kiemlobstadium of die nog opkomen:
– Moet men een behandeling FAR B 0,6/ T0,2/ G0,5 + 0,5 l olie toedienen om een goede selectiviteit voor de biet te garanderen.

Op bieten die volledig opgekomen zijn (= FAR 2):
– Voor de klassieke situaties en bij afwezigheid van moeilijk te bestrijden onkruid, moet men een mengsel van 0,5 of 0,75 l ‘Betanal’ – 0,2 l ‘Tramat500’ – 0,5 l ‘Goltix’ of ‘Pyramin’ + 0,5 l olie gebruiken.
– Bij een klassieke onkruidflora samen met melde, kamille, varkensgras, melganzenvoet, duivekervel, akkerviooltje, zwarte nachtschade,…: een product van het type ‘Goltix’ verkiezen.
– Bij een flora van overwegend bingelkruid, kruisbloemigen of zwaluwtong: een product van het type ‘Pyramin’ verkiezen.
– Bij een aanzienlijke aanwezigheid van melganzenvoet, melde, bingelkruid, varkensgras of kleefkruid: de dosis ‘Betanal’ tot 1 l verhogen.
– Wanneer hondspeterselie, varkensgras of melganzenvoet samen voorkomen met bingelkruid of kruisbloemigen: ‘Goltix’ aangevuld met 0,1 l ‘Venzar’ gebruiken.
– In de velden sterk aangetast door hondspeterselie, kamille, varkensgras, herik of koolzaadopslag en bingelkruid, gebruik 20 g Safari in plaats van ‘Venzar’. De dosis 0,5 l ‘Goltix’ niet verhogen.

Op bieten in het 2-bladstadium:
– In de velden sterk aangetast door hondspeterselie en enkel in gunstige groeiomstandigheden, kan men 0,3 tot 0,5 l van een product van het type ‘Matrigon’ in de FAR gebruiken in plaats van Safari of ‘Venzar’. Een alternatief is om op deze velden bij de eerste behandelingen te kiezen voor een product als Goltix Queen (metamitron + quinmerac) aan een dosis van 1 l tot 1,5 l. Dit product mag drie keer toegepast worden in na-opkomst aan een dosis van maximaal 2 l/ha per toepassing. Dit product heeft eveneens een goede werking tegen kleefkruid. Voor het bestrijden van kleefkruid kan men ook een product op basis van triallaat gebruiken (type Avadex).
– Frontier Elite of Dual Gold mogen niet toegediend worden vóór het 4-bladstadium van de bieten.
Wij herhalen dat de erkenningen met 471 g/l PMP geleidelijk zullen worden ingetrokken: het gebruik is toegestaan voor Betosip Forte SC tot 21/04/2015, voor Premium tot 28/02/2016, voor Dianal 471 tot 18/04/2016 en voor Kemifam forte SC tot 18/04/2016.

Hier vindt u het bericht over de voorkopkomst.
Hier vindt u het bericht over de eerste behandeling FAR-I in naopkomst.
Meer informatie met betrekking tot de onkruidbestrijding in de biet in de krant « De Bietplanter » van april 2015.