Onkruid

Vooropkomstbehandeling : geen absolute noodzaak

opkomst4De vooropkomstbehandeling kan weggelaten worden op percelen :
– waar weinig probleemonkruiden verwacht worden (hondspeterselie, gevlekte scheerling, kleefkruid, veel kamille),
– waar tijdig de eerste na-opkomstbehandeling kan gezet worden. De eerste na-opkomstbehandeling dient meestal toegepast te worden ongeveer 10 tot 15 dagen na zaai bij het verschijnen van de eerste onkruiden in het kiemlobstadium en onafhankelijk van het stadium van de bieten.
– in zeer droge omstandigheden of bij zeer late zaai.
De vooropkomstbehandeling kan nuttig zijn (max. 2 tot 3 dagen na zaai) op percelen met probleemonkruiden.
In aanwezigheid van kleefkruid, hondspeterselie, gevlekte scheerling : gebruik 3 l/ha ‘Fiesta’ (op zware grond, dosis met factor 1,5 verhogen).
In sterke aanwezigheid van kamille : gebruik ‘Pyramin 520’ 2.5 l/ha of ‘Goltix’2 kg of l/ha (op zware grond, dosis met factor 1,5 verhogen).
Voor de zware gronden opgepast: de erkenning voor ‘Pyramin 430 g/l’ zijn gewijzigd, de erkende dosis in vooropkomst is beperkt tot 2.5l/ha. Dit is geldig voor Better SC en Chlordex SC.
De erkenning voor ‘Pyramin 520’ en ‘Fiesta’ is ongewijzigd en daar is de maximum dosis toegelaten in vooropkomst op zware gronden nog steeds 5 l/ha.
In gemengde aanwezigheid van bingelkruid (zeer veel), kleefkruid, hondspeterselie, gevlekte scheerling : gebruik 75 à 100 ml/ha Centium + eventueel 2 kg/ha ‘Goltix WG’ (indien bv ook veel kamille aanwezig is). Centium mag niet worden toegepast in combinatie met een vloeibare ‘Goltix’ of met ‘Pyramin’. In normale gronden is de aanbevolen dosis 75 à 100 ml/ha. Centium kan vrij agressief zijn in zand- of zandleemgronden of gronden met een laag humusgehalte in geval van hevige regens. In deze omstandigheden kunnen er soms plantverliezen optreden. De karakteristieke witkleuring van de bladeren veroorzaakt door Centium heeft geen remming of effect op de opbrengst bij gebruik volgens de aanbevelingen.