Bieten Bladziekten

Sterke evolutie van cercospora

Door de toenemende ziektedruk van cercospora zijn heel wat velden gespoten. Het blijft belangrijk om pas te spuiten wanneer de drempel voor cercospora bereikt is. Tot 20 augustus is dit 5% aangetaste bladeren.

Deze week werden 87 velden geobserveerd waarvan 53 velden de drempel voor cercospora bereikt hebben. In 5 velden werd de drempel voor ramularia bereikt en in 2 velden de drempel voor roest. De drempel voor witziekte werd deze week in geen enkel veld bereikt. U kan de evolutie van de bladschimmelziekten via de kaart volgen.

Wij raden u aan om de aanwezigheid van bladschimmelziekten te controleren door 100 bladeren, verspreid genomen over het perceel, aandachtig te bekijken en een behandeling uit te voeren zodra de spuitdrempel voor één van de ziekten bereikt is. De schadedrempels voor de verschillende ziekten zijn hieronder weergegeven. Een blad wordt als aangetast beschouwd als ten minste één vlek op het blad wordt waargenomen.

Ziekte

Behandelingsdrempel (tot 20 augustus)

Cercospora

Ramularia

5 % aangetaste bladeren

Witziekte

Roest

15 % aangetaste bladeren