Juli-Augustus 2021: Gezondheidsproblemen gesignaleerd in het gewas (bieten)

Waarnemingsveldennetwerk van het KBIVB voor de bietenteelt in 2021

Legende :

De kaart van de waarnemingsvelden wordt meerdere keren per week bijgewerkt op basis van de gegevens doorgestuurd door de waarnemers.
(klik op het icoontje voor de geactualiseerde gegevens van het betreffende veld)