Bladziekten Waarnemingsvelden

Een snelle ontwikkeling van de bladziekten in suikerbieten, 90 procent van de waarnemingsvelden hebben de spuitdrempel bereikt

roestIn 90 % van de percelen die deel uitmaken van ons waarnemingsnetwerk en regelmatig opgevolgd worden, werd op heden de spuitdrempel bereikt.
Het K.B.I.V.B. raadt aan zo vlug mogelijk de gezondheidstoestand van uw percelen die de spuitdrempel nog niet bereikt hadden na te kijken en een fungicide toe te dienen bij bereik van de spuitdrempel.
Cercospora kent tijdens de laatste week van juli een snelle ontwikkeling en is daarmee de meest voorkomende ziekte. Roest, witziekte en in mindere mate ramularia werden eveneens in veel percelen significant waargenomen.
Ter herinnering, het netwerk « bladziekten » (cartografie) wordt iedere week aangepast.
De volgende tabel bevat een overzicht van de spuitdrempel volgens de aanwezige ziekten. Indien meerdere ziekten gelijktijdig aanwezig zijn, moeten deze afzonderlijk worden beschouwd en niet worden samengevoegd. Een blad is aangetast wanneer 1 enkele kleine vlek geïdentificeerd wordt. De waarneming wordt gedaan op minimum 50 bladeren (ideaal 100 bladeren). Neem geen jonge bladeren in het hart van de plant of oude bladeren aan de basis, alsook geen verwelkte bladeren.

Ziekte Spuitdrempel (in juli)
Cercospora 5% aangetaste bladeren
(2-3 bladeren/50 of 5 bladeren/100)
Ramularia
Witziekte 15% aangetaste bladeren
(7-8 bladeren/50 of 15 bladeren/100)
Roest

Wanneer de spuitdrempel wordt bereikt voor ten minste één van deze ziekten, is het aanbevolen om een erkend fungicide aan een erkende dosis toe te dienen.

Voor meer details, zie: