Situatie bladluizen in bietenteelt: blijf opletten!

De behandelingen met Teppeki of Movento die uitgevoerd werden sinds begin mei geven over het algemeen voldoening. Maar 10 à 15 dagen na de behandeling worden nieuwe groene bladluizen waargenomen. Als u meer dan 10 dagen geleden een behandeling met bladluismiddel toegepast hebt, controleer dan uw percelen op de aanwezigheid van groene bladluizen. Behandel met een efficiënt middel (Teppeki of Movento) zodra de drempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten bereikt is. De aanwezigheid van zwarte bonenluizen neemt ook wat toe.

Volg de evolutie van de bladluispopulatie via de kaart