Bieten Plagen Waarnemingsvelden

Plagen: een lichte toename van groene bladluizen

De drogere, mildere weersomstandigheden van de afgelopen dagen hebben de ontwikkeling van het gewas en de insecten bevorderd: in alle streken zijn er meer bladluizen waargenomen, maar de populaties nuttige insecten op de percelen zijn talrijker en gevarieerder.

De meeste percelen blijven onder de drempel van 2 groene ongevleugelde bladluizen per 10 planten (groen op de kaart).  10% van de gecontroleerde percelen hebben de eerste spuitdrempel bereikt. De tweede drempel werd voor het eerst bereikt op 3 percelen in de regio’s Luik en Tienen. 30% van de percelen zijn steeds beschermd door een behandeling.

Waarnemingen in de percelen zijn daarom sterk aan te raden. Wanneer de drempel van 2 groene ongevleugelde bladluizen per 10 planten bereikt is, raden we aan om te behandelen met Teppeki aan 0,140 kg/ha of Movento aan 0,45 l/ha. Vanaf het stadium ‘begin van rijensluiting’ kan eveneens Gazelle aan 0,25 kg/ha gespoten worden.

 Link naar de kaart:

Bladluizen: mei – juni 2024: kaart “waarnemingen groene bladluizen” (bieten)  – IRBAB-KBIVB