Bieten Waarnemingsvelden

Legende kaart “Gezondheidsproblemen gesignaleerd in het gewas” waarschuwingsnetwerk biet

De legende van de kaart van de waarnemingen van de bladziekten voor biet zal er dit jaar anders uit zien ten opzichte van vorige jaren.

Voor suikerbiet worden er observaties uitgevoerd op cercospora, witziekte en roest. Elke ziekte waarvoor de drempel is bereikt zal aangeduid zijn met een ander kleur. Wanneer de drempel is bereikt voor meerdere ziektes, zal het veld de kleur krijgen van de ziekte die als meest dreigend wordt beschouwd.

Cercospora wordt beschouwd als de gevaarlijkste bladpathogeen, gevolgd door witziekte en daarna roest (zie figuur).  Als ter illustratie de drempel is bereikt voor cercospora en witziekte, zal het veld een roze kleur krijgen want cercospora wordt beschouwd als meest dreigend. Als in een tweede voorbeeld de drempel is bereikt voor witziekte en roest, dan zal het veld blauw kleuren want witziekte kan grotere gevolgen hebben ten opzichte van roest wanneer er niet tijdig wordt gereageerd.

De kaart “Gezondheidsproblemen gesignaleerd in het gewas” zal een eerste maal opgesteld worden op woensdag 14 juli.

De rastolerantie voor de verschillende bladziekten kan sterk verschillen van ras tot ras. In de Bietplanter van januari 2021 kan u een overzicht terugvinden van de rastolerantie voor de verschillende rassen.