Bladziekten IPM Plagen

Een nieuwe applicatie : ziekten en plagen in de suikerbiet (De Bietplanter juni 2013)

fragment uit het artikel verschenen in ‘de Bietplanter’ van juni 2013

Op 1 januari 2014 zullen alle landbouwers aan geïntegreerde bestrijding moeten doen (IPM). IPM heeft 3 belangrijke pijlers : preventie – waarneming/identificatie en interventie op een manier die minimaal belastend is voor milieu en mens maar tegelijk toch de teelt beschermt en de economische rendabiliteit van de teelt garandeert. Het identificeren van ziekten en plagen is dus een belangrijke pijler van IPM in de akkerbouw. Indien men een ziekte of plaag zelf correct kan identificeren dan kan men ook gemakkelijker beslissen of de aanwezigheid van deze ziekte of plaag een interventie verreist. Daarom wensen we u te informeren over de middelen die beschikbaar zijn ter identificatie.

 

Auteur: Barbara Manderyck


Het volledige artikel met cijfermateriaal kan je hier downloaden: