Bieten Plagen

Een behandeling tegen bladluizen is nog te vroeg!

Binnen de “Waarschuwingsdienst biet” werden er afgelopen week op 78 percelen observaties uitgevoerd naar de aanwezigheid van plagen. Op amper 4 van de 78 velden werden er groen ongevleugelde bladluizen teruggevonden en dit in kleine aantallen. Ook zwarte bladluizen werden op verschillende percelen opgemerkt. Het is belangrijk om pas een behandeling uit te voeren zodra de drempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen op 10 planten is bereikt. We raden jullie aan waarnemingen uit te voeren en alert te blijven op de aanwezigheid van bladluizen. De bladluizen verstoppen zich het liefst op de onderkant van de bladeren en in de nog opgekrulde hartblaadjes.

Naast bladluizen werden er op enkele percelen schade van bietenkever en aardvlooien vastgesteld. We raden jullie aan geen behandeling uit te voeren tegen deze plagen en zeker middelen op basis van pyrethroïden dienen vermeden te worden, zelfs in mengsels. Ze doden het klein aantal nuttige insecten aanwezig op het perceel en zijn nauwelijks effectief tegen bladluizen. Dit zou uiteindelijk resulteren in grotere problemen met bladluizen.

Volg de bladluisdruk in de bietenpercelen via de kaart “Waarnemingen groene bladluizen