Bieten Plagen

De populatie van groene bladluizen neemt toe: hou uw velden in de gaten!

Deze dinsdag 28 mei werden de gegevens van de 95 percelen uit het netwerk waarnemingsvelden  geanalyseerd. Het lijkt erop dat:

  • 8 percelen vorige week behandeld werden met een efficiënt bladluismiddel tegen groene bladluizen;
  • Van de 82 onbehandelde percelen 31 velden (38%) ongevleugelde groene bladluizen vertonen, waarvan er 7 deze week de behandelingsdrempel hebben bereikt;
  • De 5 velden met Poncho Beta of Cruiser Force behandeling geen bladluizen hebben.

Overal in België worden groene bladluizen waargenomen (zie cartografie groene bladluizen).

Als de behandelingsdrempel wordt bereikt, d.w.z. 2 bladluizen per 10 planten, is een behandeling met een efficiënte bladluisbestrijdingsmiddel vereist.

Voor de bestrijding van groene bladluizen zijn twee efficiënte actieve stoffen erkend: flonicamid (Teppeki of Flonicabel) en spirotetramat (Movento 100SC).

  • Eén enkele toepassing van Teppeki is erkend vanaf het 6-bladstadium aan een dosis van 140g/ha.
  • Movento 100SC is tijdelijk erkend voor 1 tot 2 toepassingen van 0,75l/ha vanaf het stadium van 2 echte bladeren. Movento 100 SC kan niet gemengd worden met een herbicide.

Als u meer dan 15 dagen geleden een behandeling met bladluismiddel toegepast hebt, controleer dan uw percelen op de aanwezigheid van groene bladluizen. Bekijk of de behandelingsdrempel weer wordt bereikt met het oog op een tweede behandeling.

Voor velden die zijn gezaaid met een Poncho Beta of Cruiser Force-behandeling is geen behandeling nodig.

Door de aanwezigheid van resistentie bij Myzus persicae, de belangrijkste overdrager van de vergelingsziekte, wordt het gebruik van producten op basis van pyrethroïde en pirimicarb sterk afgeraden.

Zwarte bladluizen worden nog steeds waargenomen in de meeste percelen van het waarnemingsnetwerk. De actieve stoffen die werkzaam zijn tegen groene bladluizen zijn ook werkzaam tegen zwarte bladluizen.