Bieten Plagen

De populatie van groene bladluizen neemt snel toe: behandel van zodra de drempel is bereikt!

De weersomstandigheden zijn gunstig voor de aanwezigheid en ontwikkeling van groene bladluispopulaties. Over het algemeen neemt het aantal percelen waarin groene bladluizen worden waargenomen toe en deze zijn niet beperkt tot een bepaalde regio. Behandel onmiddellijk met een efficiënt product zodra de drempel van 2 groene bladluizen per 10 planten is bereikt. Het is belangrijk om de bescherming van de bieten te garanderen, minstens tot de sluiting van de rijen. Als u meer dan 15 dagen geleden een bladluisbehandeling hebt toegepast, controleer of er opnieuw groene bladluizen op uw percelen voorkomen. Als de behandelingsdrempel opnieuw wordt bereikt, voert u een tweede bladluisbehandeling uit.

Voor velden die zijn gezaaid met Poncho Beta of Cruiser Force-behandeling, is momenteel geen interventie vereist.

Groene bladluizen zijn overal in België te zien (zie de cartografie van de groene bladluizen).