Bieten Plagen

De behandelingsdrempel “groene bladluizen” is bereikt in 3 percelen van het netwerk waarnemingsvelden bieten – Controleer uw velden!

Groene bladluizen werden waargenomen in 21% van de 106 percelen die gevolgd worden in het netwerk van waarnemingsvelden. Drie van deze velden hebben de behandelingsdrempel bereikt. Als uw veld de behandelingsdrempel niet heeft bereikt, is het advies om niet te behandelen en de situatie verder op te volgen, ook al is er al een behandeling met insecticiden (pirimicarb of pyrethroïde) uitgevoerd. Ter herinnering, de drempel is 2 ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten.

Om representatieve waarnemingen uit te voeren, raden wij u aan om minstens 40 planten af te snijden en blad per blad zorgvuldig te observeren en daarbij bijzondere aandacht te besteden aan de hartbladeren.

Enkel wanneer de behandelingsdrempel bereikt is in uw veld, wordt een behandeling met TEPPEKI of FLONICABEL aangeraden bij een eerste behandeling wanneer de bieten het 6-bladstadium bereikt hebben. Behandel bij voorkeur met een voldoende watervolume (ten minste 200l/ha).

Voor de bestrijding van groene bladluizen zijn twee efficiënte actieve  stoffen erkend (geen resistentie bekend bij populaties van Myzus persicae) die selectief zijn voor nuttige insecten: flonicamid (TEPPEKI of FLONICABEL) en spirotetramat (MOVENTO 100SC).

  • Eén enkele toepassing van TEPPEKI is erkend vanaf het 6-bladstadium aan een dosis van 140g/ha.
  • MOVENTO 100SC is tijdelijk erkend (van 15/04/2019 tot en met 12/08/2019) vanaf het stadium van 2 echte bladeren aan 0,75l/ha, voor 1 tot 2 toepassingen.

Deze behandelingen zijn ook werkzaam tegen zwarte bladluizen die nog altijd op een gelijkaardig niveau worden waargenomen. Voor velden gezaaid met een Poncho Beta of Cruiser Force-behandeling is geen behandeling vereist.

Volg de evolutie van de groene bladluispopulaties via de kaart van de gemelde problemen in de teelt  voor mei en juni.

TEPPEKI heeft een contactwerking (knock-downeffect) en een werking door sap opname. Een uur na toepassing van TEPPEKI stoppen de bladluizen met zich te voeden en ze sterven binnen 2 tot 7 dagen. De nawerking van het product bedraagt 2 tot maximum 3 weken voor bladeren die aanwezig waren tijdens de behandeling. TEPPEKI kan gecombineerd worden met een herbicide.

MOVENTO 100SC heeft geen knock-downeffect. Het heeft een werking door sap opname. Dankzij de dubbele systemische werking (opwaarts en neerwaarts) worden ook nieuwe groeipunten, zoals de bladeren in het hart van de plant, beschermd. Om de werkzaamheid van de MOVENTO 100SC te waarborgen, is de opname van het product door de plant van cruciaal belang. Het advies is dan ook om dit product toe te passen vanaf het 8-10-bladstadium van de biet. Het is ook beter om ‘s morgens te behandelen wanneer de luchtvochtigheid hoog is en de huidmondjes open zijn. MOVENTO 100 SC kan niet met een herbicide worden gemengd.

Ter herinnering: wij raden het gebruik van pyrethroïden af gezien de algemene resistentie van de groene bladluispopulaties Myzus persicae. Bovendien vernietigen pyrethroïden de nuttige insecten. Ongeveer 50% van de Myzus persicae populaties zijn resistent tegen pirimicarb. Deze actieve stof is selectief voor nuttige insecten (behalve de zweefvlieg).

Voor meer info, zie de Insecten memo