Plagen

De bosmuizen zijn nog steeds zeer actief in de bieten en cichorei, controleer uw percelen!

De droge omstandigheden van deze winter waren gunstig voor de populaties bosmuizen. Er wordt veel bosmuizenschade waargenomen in de bieten- en cichoreipercelen. Indien de droge omstandigheden aanhouden en de bieten en cichorei niet snel kiemen, zal de schade door bosmuizen zich uitbreiden. Wij raden u aan uw percelen te controleren en indien er schade wordt geconstateerd (opengebroken zaden aan de oppervlakte – zie foto), raden wij aan om de bosmuizen te voederen met bijvoorbeeld niet behandeld graan zodat ze een voedingsgewoonte krijgen. Zie vorig bericht.