Er wordt veel schade door bosmuizen gemeld in de gezaaide bietenvelden, controleer uw percelen!

De bosmuizen zijn zeer actief in sommige percelen en veroorzaken aanzienlijke schade. Inderdaad, in sommige percelen zijn er onvoldoende planten aan de rand van het veld, waardoor wellicht moet herzaaid worden. Controleer de zaai aan de rand van het perceel. De schade is eenvoudig te herkennen: de bosmuis breekt het omhulsel van het zaad om het op te eten (zie foto).
Er zijn twee bestrijdingsmaatregelen mogelijk:
– Voederen van de bosmuizen met niet behandeld zaad om hun een alternatieve voedingsgewoonte te voorzien. Deze voedselvoorziening zal zich beperken tot de risicozones en zal idealiter voor de zaai beginnen. Geen bietenzaden gebruiken.
– De controle van de populatie bosmuizen bevorderen door roofvogels, door zitstokken in open zones te plaatsen.
Vergeet niet dat er sinds 2014 geen erkende producten meer bestaan voor de bestrijding van bosmuizen in de akkerbouwgewassen.
Preventieve voeding: De risicozones zijn velden die lange tijd onder een groenbemester verbleven of velden in de nabijheid van met gras bezaaide hellingen of bossen. Plaats de niet behandelde korrels ten laatste 10 tot 15 dagen vóór de zaai, onder een holle dakpan of in stukken van PVC buizen om ze te beschermen tegen de regen en om te vermijden dat de vogels er van eten. Denk eraan om het lokaas regelmatig aan te vullen.
Predatie door roofvogels bevorderen: De roofvogels hebben graag een panoramisch uitzicht. Hoe hoger ze zitten, hoe groter hun waarnemingsstraal. De steunpalen (ten minste 40 cm in de grond) zouden minstens 2 m boven de grond moeten steken en zeer stabiel zijn. De zitstok moet horizontaal zijn, goed vastzitten en niet-wegglijdend (ruw hout) zijn. Hij moet een breedte (of diameter) hebben van 3-5 cm en 20 cm lang zijn.