Plagen

Bosmuizen – alternatieve voeding

bosmuisDenk eraan om in de risicozones de bosmuizen preventief te voederen met niet behandeld zaad zodat ze een voedingsgewoonte krijgen waardoor ze minder aangetrokken worden door het bietenzaad op het moment van de zaai.
De risicozones zijn in het bijzonder velden die lange tijd onder een groenbemester verbleven of velden in de nabijheid van met gras bezaaide hellingen of bossen en zonder roofvogels (zie bericht van 03/02/2015).
Plaats de niet behandelde korrels ten laatste 10 tot 15 dagen vóór de zaai, onder een holle dakpan of in stukken van PVC buizen om ze te beschermen tegen de regen en om te vermijden dat de vogels er van eten. Denk eraan om het lokaas regelmatig aan te vullen in functie van het verbruik, tot de kieming van het bietenzaad.
Vergeet niet dat er sinds 2014 geen erkende producten meer bestaan voor de bestrijding van bosmuizen in akkerbouwgewassen. De producten in de handel verkrijgbaar zijn voor thuisgebruik (= biociden). Zij mogen niet gebruikt worden voor gewasbescherming.