Plagen

Bosmuizen – natuurlijke controle

controle-bosmuizenDenk eraan om preventief zitstokken te plaatsen in open zones om de natuurlijke predatie van bosmuizen door roofvogels te bevorderen.
Na de relatief zachte winter tot op heden, zijn de bodembedekkers toch gedeeltelijk vernietigd. Zij vormen een ideaal toevluchtsoord voor bosmuizen die het bietenzaad zouden kunnen opeten vóór hun kieming.
Doordat er sinds 2014 geen erkende producten meer bestaan voor de bestrijding van bosmuizen in akkerbouwgewassen, kan een controle van de populatie bosmuizen bevorderd worden door het plaatsen van zitstokken voor roofvogels (dag en nacht), vooral in risicozones. Deze techniek wordt voorgesteld in het kader van IPM.
De zitstokken moeten nu reeds worden geplaatst zodat deze vogels eraan wennen. Zij moeten minstens 2,50 m hoog zijn en aan de rand van het veld worden geplaatst (om ze niet te hoeven verwijderen bij landbouwwerkzaamheden), in de nabijheid van graskanten of andere schuilplaatsen voor kleine knaagdieren.
U vindt talrijke adviezen op internet met behulp van de trefwoorden « zitstokken » en « roofvogels ». U vindt er eveneens tips voor het plaatsen van nestkasten voor roofvogels (dag of nacht) indien u hen wil stimuleren hun nest te bouwen in de nabijheid van uw bedrijf.