Onkruid

Blijf alert, zelfs als de onkruidgroei traag is

onkruidDe hogere temperaturen en de recente regens waren gunstig voor de opkomst van talrijke onkruiden. Ook de grassen zoals duist komen op in de percelen met een hoge druk voor duist. Het is noodzakelijk om aandachtig te zijn en de opkomsten van zowel bieten als onkruiden in uw velden te controleren.
Natuurlijk is het noodzakelijk te starten met de FAR behandelingen waar nodig, of waar nodig de tweede of derde FAR behandeling toe te passen. Respecteer zeker de behandelingsintervallen van 6 tot 8 dagen tussen de eerste twee tot drie FAR behandelingen. Daarna zal u meer behandelen in functie van nieuwe opkomsten van onkruiden. Aangezien er nog late opkomsten van bieten zijn dient men hier ook rekening mee te houden bij de onkruidbestrijding.

U vindt de berichten over :
de eerste FAR-I naopkomstbehandeling
de tweede FAR-II naopkomstbehandeling
de derde FAR-III naopkomstbehandeling