Bladziekten Waarnemingsvelden

De bladziekten ontwikkelen zich langzaam in de bietenvelden: inspecteer uw percelen en voer een fungicidebehandeling enkel uit als de spuitdrempel bereikt is

roestDe huidige situatie toont dat de spuitdrempel voor één van de vier belangrijke bladziekten overschreden is in 7 van de 51 waargenomen velden, wat 14% van de percelen betekent. De aantastingen beperken zich tot enkele vlekkjes cercospora, ramularia of roest.
Wij raden u aan om regelmatig uw percelen te inspecteren, om uw waarnemingen te vergelijken met deze van het netwerk « bladziekten » (cartografie) en alleen een fungicidebehandeling uit te voeren als de drempel bereikt is. De fungicidebehandeling kan niet preventief toegepast worden. Voer geen bespuiting uit bij te warme temperaturen maar wel bij voldoende luchtvochtigheid.
Een voorstelling is beschikbaar op de website, om u te begeleiden in het uitvoeren van de waarnemingen en in de herkenning van de bladziekten in de bieten.
Voor meer details, zie Fungi Memo 2016.
Een bijgewerkte grafiek van de rasgevoeligheid voor de 3 van de voornaamste bladziekten (witziekte, cercospora en roest) is toegankelijk via de cartografie. Deze grafiek vormt een aanvulling op de interpretatie van de waarnemingen die aan elk waarnemingsveld zal worden toegekend.
De volgende tabel bevat een overzicht van de behandelingsdrempel volgens de aanwezige ziekten. Indien meerdere ziekten gelijktijdig aanwezig zijn, moeten deze afzonderlijk worden beschouwd en niet worden samengevoegd. Een blad is aangetast wanneer 1 enkele kleine vlek geïdentificeerd wordt met de loep. De waarneming wordt gedaan op minimum 50 bladeren (ideaal 100 bladeren) die twee tot drie weken oud zijn, en niet op oudere of jongere bladeren.

Ziekte Behandelingsdrempel (in juli)
Cercospora 5% bladeren aangetast
(2-3 bladeren/50 of 5 bladeren/100)
Ramularia
Witziekte 15% bladeren aangetast
(7-8 bladeren/50 of 15 bladeren/100)
Roest

Wanneer de behandelingsdrempel bereikt wordt voor ten minste één van deze ziekten, is het aanbevolen om een erkend fungicide aan een erkende dosis toe te dienen.