Bladluizen in suikerbieten: De “Groene bladluien” steeds aanwezig!

Bij de eerste percelen zijn de rijen ondertussen gesloten en zijn ze nog steeds onder bescherming van de laatste toegepaste bladluisbehandeling. Voor deze percelen is geen verdere interventie nodig. De nuttige insecten (weekschildkevers, larven van de zweefvlieg, lieveheersbeestjes en gaasvlieg) zijn nu zeer nuttig om de groene en zwarte bladluizen te beheersen.

Als u meer dan 10 dagen geleden een bladluisbehandeling hebt toegepast en de bieten de rijen niet helemaal sluiten, controleer dan uw percelen op groene bladluizen en grijp in met een selectief middel als de drempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten weer wordt bereikt. In percelen waar, door laattijdige opkomsten, de bieten in een 6-bladstadium zitten moeten de bladluizen nog gecontroleerd worden. Indien de betreffende zone groot genoeg is, kan de behandeling plaatselijk gericht zijn op de kleinere bietplanten.

Volg de evolutie van de bladluispopulatie via de kaart.

Voor velden met Poncho Beta of Cruiser Force behandelingen is op dit moment geen interventie nodig, zelfs niet bij lage opkomst.