Aphanomyces – zwartwortelrot waargenomen op bietenpercelen met dichtgeslagen bodem

Op percelen met een dichtgeslagen bodem worden aantastingen van zwartwortelrot veroorzaakt door Aphanomyces cochlioides waargenomen. Deze ziekte is momenteel te herkennen als bietplantjes die afdraaien en net boven het grondoppervlak afbreken. Deze ziekte dient niet verward te worden met vroege aantastingen van rhizoctonia bruinwortelrot die men momenteel ook kan waarnemen.

Deze zwartwortelrot schimmel kreeg de kans zich te ontwikkelen en planten aan te tasten als gevolg van een zuurstofgebrek in combinatie met de warme bodemomstandigheden. Het zuurstofgebrek ontstond door de hevige onweders van begin deze maand waardoor de bodem dichtsloeg op een heel aantal percelen. In het begin van het seizoen beschermen de fungiciden in de zaadomhulling de jonge plantjes. Als de schimmel in een vroeg stadium de bieten aantast kan dat de wortel volledig insnoeren en doen afbreken aan het grondoppervlak (zie foto). Voor deze en nog latere infecties zoals we er kenden in 2016 is er geen bestrijding mogelijk tijdens de teelt.

1 Comment