Bieten Plagen

Aardvlooien: controleer regelmatig uw percelen!

De aanwezigheid  van aardvlooien wordt nog steeds zowat overal in België waargenomen. Schade door aardvlooien werd gemeld in 30% van de velden die via het waarnemingsnetwerk worden gevolgd.

De bovenste foto toont oude vraatplekken van aardvlooien. Het toepassen van een insecticidebehandeling bij dergelijke schade is nutteloos omdat de beten al geheeld zijn.

De aanwezigheid van recente vraatplekken, zoals die op de foto hieronder, moet worden gecontroleerd. Wanneer er veel vraatplekken zijn, kunnen ze problemen van selectiviteit veroorzaken. Controleer uw percelen voordat u uw FAR-behandeling uitvoert. Normaal gesproken zou het zachtere en nattere weer van de komende dagen de activiteit van de aardvlooien moeten beperken.

“Recente” vraatplekken. De vraatplekken hebben een donkerder groen, vochtig voorkomen. Typische vraatplekken hebben de vorm van kleine gaatjes

Voor meer info, raadpleeg het bericht van 19 april.

Voor meer info, raadpleeg de Insecten Memo 2019.

De lijst met erkende gewasbeschermingsmiddelen in België is beschikbaar op de website van het instituut.