Bieten Plagen

MET DE KOMST VAN HOGERE TEMPERATUREN IS ER MEER ACTIVITEIT VAN PLAAGINSECTEN

De aanwezigheid van aardvlooien wordt vastgesteld in veel velden verspreid over België. In onze proefvelden werden sedert enkele dagen evenzeer hogere aantallen aardvlooien waargenomen en gevangen in gele vangbakken. De toename van het aantal aardvlooien valt te verklaren door de hogere dag en nacht temperaturen.

De aanwezigheid, zelfs van een groot aantal, aardvlooien verantwoordt niet noodzakelijk een insecticidenbehandeling. Een insecticidenbehandeling is enkel noodzakelijk in velden waar een groot aantal beten wordt gezien op een groot aantal planten. De behandeling zal toelaten dat de aantastingen tijdelijk stoppen en dat de verwondingen kunnen genezen voor de toepassing van een eventuele herbicidebehandeling (idealiter 48u erna). De behandeling dient bij voorkeur op het einde van de dag uitgevoerd te worden.

De beten van aardvlooien zijn rond en hebben een diameter van 1 à 2 mm. De verwondingen zijn over het algemeen onregelmatig verdeeld over de bladeren. Tot nu toe werden geen dergelijke verwondingen waargenomen in de gevolgde bietenpercelen.

Gezien de zeer gunstige weersvoorspellingen van de komende dagen zal een toegenomen waakzaamheid noodzakelijk zijn op uw percelen. Dit is nog meer het geval indien de voorvrucht vlas is of indien uw perceel in de nabijheid van een vlasperceel ligt. Deze percelen vertonen een verhoogd risico op de aanwezigheid van aardvlooien.

Voor meer info: zie de insecten memo 2019