Bieten Plagen

Aanwezigheid van kolonies ongevleugelde zwarte bladluizen, wat nu?

In 20% van de velden van het waarnemingsnetwerk werden zwarte bladluizen waargenomen. Deze velden zijn verspreid over het hele bietenareaal. Om te bepalen of de behandelingsdrempel is bereikt (30-50% van de planten met kolonies), observeert u ten minste 40 planten en telt u het aantal planten met kolonies van ongevleugelde zwarte bladluizen. Controleer dit zorgvuldig, aangezien de zwarte bladluizen zich aan de onderkant van de bladeren bevinden, zoals op de foto te zien is.

Als de drempel is bereikt, kies dan een selectief product zonder pyrethroïde of dimethoaat om de nuttige insecten te behouden.

Voor meer informatie, zie het bericht van 26 april.

Voor meer info, raadpleeg de Insecten Memo 2019.

De lijst met erkende gewasbeschermingsmiddelen in België is beschikbaar op de website van het instituut.