Bieten Plagen

Aanwezigheid van zwarte bladluizen, wat nu?

De aanwezigheid van zwarte bladluizen wordt zowat overal in België gemeld. Ze zijn niet in alle percelen aanwezig.  De wind en de regen zullen de vluchten en hun ontwikkeling de komende dagen naar verwachting niet in de hand werken. De bladeren rollen op en krullen door zuigschade die zelden noemenswaardig is. Deze bladluizen zijn zeer slechte overdragers van de vergelingsziekte.

De behandelingsdrempel is 30 tot 50% van de planten met kolonies, wat nog niet werd waargenomen in de opgevolgde velden. De kosten van de insecticidenbehandeling zullen slechts zeer zelden worden gecompenseerd door een verhoging van de bietenopbrengst.  Bieten waarvan de omhulling neonicotinoïden bevat, zijn nog steeds beschermd.

Kies indien nodig een selectief product zonder pyrethroïde of dimethoaat om de nuttige insecten, die essentieel zijn voor de bestrijding van bladluizen, te behouden.

Voor meer info, raadpleeg de Insecten Memo 2019.

De lijst met erkende gewasbeschermingsmiddelen in België is beschikbaar op de website van het instituut.