Bieten Plagen

Aanwezigheid van groene bladluizen: blijf het in de gaten houden!

Groene bladluizen zijn nog steeds aanwezig in de bietenvelden en de populaties blijven zich verder ontwikkelen. Het is belangrijk om toezicht te houden. De bieten moeten beschermd worden tot en met het sluiten van de rijen. Om te bepalen of het stadium van “het sluiten van de rijen” is bereikt, observeert u de rijafstand op 10 m. Als enkele bladeren van alle planten elkaar in de rijafstand raken, is het stadium bereikt. Met uitzondering van het zaaien op een later tijdstip wordt dit stadium over het algemeen bereikt.

De groene bladluizen worden overal in België waargenomen (zie cartografie groene bladluizen).

Voor velden die gezaaid werden met een Poncho Beta of Cruiser Force-behandeling, is momenteel geen interventie vereist.