Zaaitechniek

Zaaien van bieten: een kwaliteitszaai vergemakkelijkt het beheer van de bietenteelt

Een homogene teelt vergemakkelijkt de onkruidbestrijding maar ook de ontkopping of micro-ontkopping tijdens de rooi. De in aanmerking te nemen factoren vanaf de zaai zijn:

  • de afstand tussen de planten en de homogene ontwikkeling van de teelt (kwaliteit van de zaai);
  • de hoogte van de wortel boven het maaiveld (geen menen van rassen, goede bodemstructuur zonder verdichte zones);
  • de bodemverdichting (kwaliteit van de bodembewerking).