Weinig schade door aardvlooien vastgesteld in de bieten

De aanwezigheid van kleine vraatschade veroorzaakt door aardvlooien op kiemlobben van jonge bieten wordt in 14% van de bietenpercelen van het netwerk gemeld.

De aanwezigheid van deze vraatplekken is geen reden tot behandeling met een insecticide.

De verwondingen door aardvlooien zijn rond en hebben een diameter van 1 à 2 mm. Ze zijn over het algemeen onregelmatig verdeeld over de kiemlobben.