Wat te doen met bieten die op het veld zijn blijven liggen

Er blijven nog heel wat bieten over op het land die niet werden geleverd in de suikerfabrieken.

Dit zijn bieten afkomstig van het afschrapen van bietenhopen, bieten die gerooid maar niet geleverd zijn of bieten die nog in de grond zitten.

Wat ook de oorsprong van deze bieten is, ze kunnen een belangrijke bron van infectie zijn voor vergelingsziekte of cercospora voor de nieuwe uitzaai in 2023!

Het is daarom absoluut noodzakelijk de nodige maatregelen te nemen om ze vóór 1 maart van dit jaar te vernietigen.

Wat te doen met niet-geleverde bieten:

1) Voor niet-geleverde bieten of bieten van afgeschraapte hopen (meestal bevroren bieten, maar ook levende bieten) zijn er verschillende mogelijkheden:

  • Kleine hoeveelheden: mechanisch vermalen tot zo klein mogelijke stukjes, bij voorkeur op de plaats van de hoop, om te voorkomen dat er dit jaar nieuwe bladeren worden gevormd. Rotte bieten zijn geen waardplanten meer voor bladluizen (vergelingsziekte), maar vaak zitten er ook enkele levende bieten tussen. Na het vermalen moeten de bietenstukken worden ondergeploegd. Controleer de komende maanden op hergroei en schieters (voor normale bieten en Smart Conviso bieten) en verwijder ze voorzichtig.
  • Verzamel de bieten, stapel ze en bedek ze volledig met aarde/mest/zwarte plastic tot de zomer om bladhergroei te voorkomen (waardplant voor bladluizen).
  • Verspreid de bieten over een groot oppervlak met een mestverspreider en vernietig ze mechanisch (hakselaar, grondfrees, schijveneg, enz.) om ze sneller te laten verteren en hergroei te voorkomen. Ploeg vervolgens in om te voorkomen dat er stukken zichtbaar op het veld achterblijven. Doe dit niet op een perceel waar bieten komen in 2023.
  • Breng ze naar een vergister als u een koper hebt: denk eraan dat de bieten voor vergisting minder dan 5% grondtarra mogen hebben. Als de grondtarra hoger is dan 5%, moet er extra worden gereinigd.
  • Lever ze af bij een composteringscentrum.

2) Voor bieten die nog in de grond zitten:

  • Rooi de bieten alleen als u ze naar een vergister kan brengen en enkel wanneer u kan rooien bij goede omstandigheden en zonder vernietiging van de bodemstructuur.
  • Maal de bieten diep in de grond (via een hakselaar, grondfrees, schijveneg, enz… meerdere centimeters in de grond) en laat de stukken aan de oppervlakte even drogen. Dit mag alleen gebeuren als de grond goed berijdbaar is. Ploeg de koppen/stukken en de wortel vervolgens volledig in.
  • Controleer de komende maanden op hergroei en schieters (voor normale en Smart Conviso bieten) en verwijder ze voorzichtig.