Bieten Plagen

Waarschuwingsdienst bladluizen (Bietplanter mei 2023)

Fragment uit het artikel verschenen in ‘de Bietplanter’ van mei 2023 

Het KBIVB en LCV werken sinds enkele jaren samen rond het beheer en beschikbaar stellen van de waarschuwingsdienst. Deze dienst laat toe de sanitaire toestand van de voederbieten-, suikerbieten- en cichoreiteelt op te volgen doorheen het seizoen. Hiervoor kan er, naast onze eigen werknemers, gerekend worden op verschillende externe waarnemers zoals landbouwers, landbouwkundigen van de suikerfabrieken, collega’s van andere instituten,… De waarnemingen worden wekelijks uitgevoerd en geanalyseerd. De gevonden resultaten zijn de basis voor het uitsturen van berichten en het opstellen van illustratieve kaarten. 


Het volledige artikel kan je hier downloaden.