Zaaitechniek

Vroege zaai : niet vóór 10 maart 2015

uitzaai3Vanwege het risico op schieters onder de huidige weersomstandigheden (algemene opwarming van de aarde), is het raadzaam de bieten in onze streken niet te zaaien vóór 10 maart. Een te vroege zaai bij een koud voorjaar veroorzaakt een groter risico op schieters. Sommige dubbel tolerante rhizomanie-rhizoctonia zijn gevoeliger voor schieters. Een te vroege zaai van deze rassen veroorzaakt een reëel risico op een zeer groot aantal schieters per hectare. Men kan beter wachten op zachtere omstandigheden (nachttemperaturen boven 5°C) en een opgewarmde bodem alvorens ze te zaaien.
In geval van vroege zaai, overschrijdt niet de afstand van 21 cm tussen de zaden in geploegde grond of 20 cm in niet geploegde grond.
Zoals in 2011 en 2012, heeft de vroege zaai, uitgevoerd rond midden maart in de proeven van het KBIVB, een significante opbrengstverhoging aangetoond ten opzichte van de zaai uitgevoerd rond begin april. In de proeven was een gemiddelde winst ± 2 t bruto suikeropbrengst/ha, dit is ± 10 t/ha wortelopbrengst meer met 20 groeidagen meer (tussen de 2 zaaidata).