Bieten Rooi & Laden

Voor de late leveringen, rooi uw suikerbieten in goede omstandigheden

Voor late leveringen is de rooidatum een compromis tussen het respect voor de bodemstructuur, een maximale opbrengst bekomen, een lage grondtarra en een goede bewaarbaarheid garanderen. Bieten hebben een goede bewaarcapaciteit bij minimale kwetsuren en wortelbreuken in een goed verluchte hoop.

Vanaf de drempel van 300 graaddagen is er een begin van bietrot en een belangrijke schimmelontwikkeling. Deze bewaarverliezen worden exponentieel en worden versneld door de verwondingen aan de bieten tijdens de rooi. U vindt meer informatie in de laatste editie van de Bietplanter.