Bieten Plagen

Voer geen preventieve behandeling uit met een pyrethroïde in de bietenteelt

Op de percelen die gezaaid zijn met Force behandelde zaden is momenteel geen schade van bietenkevers of aardvlooien gemeld in de percelen gevolgd in het netwerk waarnemingsvelden van het KBIVB.

Het is daarom nutteloos en inefficiënt om een insecticidenbehandeling toe te passen alvorens plaaginsecten en -schade waar te nemen.