Verwijder de bieten die schieters vertonen

De eerste schieters werden in verschillende bietenpercelen teruggevonden. Deze zijn afkomstig van gezaaide bieten of “wilde” bieten (onkruidbieten uit het verleden).

Deze planten moeten vóór de bloei, en op regelmatige tijdstip, worden verwijderd om zaadproductie te voorkomen. De vernietiging van deze bieten moet uitgevoerd worden door met een hak de biet onder de kop af te snijden. Ga regelmatig naar uw velden om deze schieters en “wilde bieten” te verwijderen en dit vóór ze in zaad komen. Ter herinnering: één schieter zal duizenden zaden produceren die gedurende tien tot vijftien jaar kunnen kiemen. Het verwijderen van schieters voor de bloei is absoluut noodzakelijk in percelen gezaaid met Conviso Smart bieten.