Vergeet de bosmuizen niet !

Enkele weken geleden communiceerden we over het onder controle houden van de bosmuizenpopulatie. We stelden u twee mogelijkheden voor

  • De controle van de populatie bosmuizen bevorderen door roofvogels.
  • Preventief voederen in risicozones om hen andere voedingsgewoonten aan te leren.

Als u koos voor de tweede optie, vergeet dan niet om regelmatig het lokvoer aan te vullen en te verversen. Gebruik steeds onbehandeld graan maar nooit (oud) bietenzaad! Lees hier het bericht over de bosmuizen.