Plagen

Vergeet de bosmuizen niet in de bietenpercelen!

Er zijn beschadigingen van bosmuizen gemeld in de bietenpercelen. Zaai de bieten diep genoeg (2-2,5 cm) in de risicogronden met regelmatige aanvallen van bosmuizen.

Enkele weken geleden communiceerden we over het onder controle houden van de bosmuizenpopulatie. We stelden u twee mogelijkheden voor :

  • De controle van de populatie bosmuizen bevorderen door roofvogels.
  • Preventief voederen in risicozones om hen andere voedingsgewoonten aan te leren.

Als u koos voor de tweede optie, vergeet dan niet om regelmatig het lokvoer aan te vullen totdat de bieten opgekomen zijn. Gebruik steeds onbehandeld graan maar nooit bietenzaad.

Lees hier het bericht over de bosmuizen.