Uitnodiging Webinar – Biologische gewasbescherming bij bieten en slim waterbeheer

Welke biologische gewasbescherming kan je toepassen bij bieten? En wat zijn de mogelijkheden van peilgestuurde drainage en stuwtjes in waterlopen? Zowel biologische gewasbescherming en doordacht waterbeheer dragen bij tot een grotere agrobiodiversiteit. We staan stil bij de subsidiemogelijkheden via niet-productieve investeringen.

Dit webinar richt zich op bietentelers en landbouwers in het algemeen.

 

Programma

  • Verwelkoming en introductie

door Rutger Tallieu (Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant)

  • Biologische gewasbescherming bij de teelt van bieten

door Felix Wäckers (Biobest)

  • Peilgestuurde drainage

door Tom Coussement (Bodemkundige Dienst van België)

Wanneer

Woensdag 19 oktober 2022

19u – 20u15

Hoe

Online webinar via het Teams-platform

Deelname is gratis

Inschrijven: stuur een mailtje naar rutger.tallieu@vlaamsbrabant.be

Wie ingeschreven is, ontvangt kort voor de webinar een link naar het Teams-platform

Meer info

Rutger Tallieu – Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant

0479/449189– rutger.tallieu@vlaamsbrabant.be