Bodembewerking

Uitnodiging proefbezoek niet-kerende bodembewerking en precisielandbouw bij suikerbiet op 23 juni

Op 23 juni 2017 tonen we op welke manier de verplichte erosiewetgeving op erosiegevoelige percelen kan worden nageleefd. Met de zomer voor de deur worden de resultaten van verschillende groenbedekkers en vernietigingsmethodes op de opkomst van de suikerbieten getoond. GLB-groenbedekkers worden gekozen in functie van de teelttechniek. Ook precisielandbouw kan gebruikt worden om rendabeler te telen. De elektrisch aangestuurde zaaimachines gekoppeld aan GPS-RTK bieden nieuwe perspectieven. Uitnodiging.