Agenda Bieten

Uitnodiging proefbezoek bodemverdichting en bladziekten bij suikerbiet

Op donderdag 13 september bent u van harte welkom in Overijse op een proefbezoek met thema “bodemverdichting en bladziekten bij suikerbiet”. Hoe kan ik verdichtingen vermijden? Wat is het belang van een goede bandenkeuze? Welke bladziektes zijn belangrijk? Hoe gedragen de verschillende rassen zich? Al deze vragen worden beantwoord.

Bodemverdichting veroorzaakt allerlei problemen voor de landbouwer, zowel naar opbrengst en kwaliteit van het gewas, als naar het risico op erosie en een toename in brandstofverbruik… Daarom is het erg belangrijk om bodemverdichting zoveel mogelijk te vermijden. Machinekeuze en banden kunnen hier een belangrijke rol in spelen. Maar ook de bodembewerking kan van invloed zijn. KBIVB vzw legde een veldproef aan waar op objecten met winterploegen, niet-kerende bodembewerking en strip-till bij de toediening van drijfmest verschillende methodes gebruikt werden. Het ging om: een zelfrijder met hoge wiellast, een trekker met aalton bij hoge bandendruk en een trekker met aalton bij lage bandendruk. Tijdens dit proefveldbezoek kom je te weten wat de effecten hiervan zijn op de suikerbieten.

In de laatste fase van het groeiseizoen moet het bietenblad gezond blijven. Zeker in 2018 waar nog meer als voorgaande jaren gehoopt wordt op een toename van de opbrengst in de herfstmaanden. In een vergelijkende proef met alle variëteiten zonder bladziektebestrijding zijn mooie rasverschillen zichtbaar. Je krijgt een uitleg over de belangrijkste verschillen.

Klik hier voor de uitnodiging met alle informatie en het programma