Bieten Bladziekten

Trage progressie van ziekten en cercospora bij de bieten, 2% van de velden bereiken de behandelingsdrempel!

Bij dit droog weer ontwikkelen en evolueren de bladziekten relatief langzaam. In het netwerk van  waarnemingsvelden bereikte 1 perceel van de 51 gevolgde bietenpercelen de behandelingsdrempel voor cercospora. (5% van de bladeren aangetast door minstens één cercospora-vlek). Roest, en in mindere mate witziekte, zijn gemeld in verschillende percelen maar zonder de behandelingsdrempel te bereiken (15% van de aangetaste bladeren).

Als de behandelingsdrempel wordt bereikt voor ten minste één ziekte, wordt aanbevolen om een erkend fungicide toe te passen aan de erkende dosis. Producten op basis van mancozeb zijn tijdelijk erkend (van 15/06/2019 tot 12/10/2019) tegen cercospora en ramularia. De toevoeging van mancozeb ondersteunt de werkzaamheid tegen cercospora en vermindert de selectiedruk van resistente cercospora-stammen. Zie de Fungi Memo 2019 voor meer informatie over het bestrijden van bladziekten en het gebruik van mancozeb.

 We adviseren u om regelmatig uw percelen te controleren en om alleen te behandelen wanneer de drempel is bereikt. Preventieve toepassingen van fungiciden zijn niet rendabel in de bietenteelt.

De evolutie van bladziekten kan op een kaart worden gevisualiseerd.

Een presentatie is beschikbaar op de site om u te begeleiden bij het realiseren van waarnemingen en om u te helpen bij het herkennen van bladziekten bij bieten.

De tabel hieronder hervat de behandelingsdrempels. Een blad wordt beschouwd als aangetast zodra een enkele kleine plek is geïdentificeerd met een vergrootglas. De waarneming gebeurt op minstens 50 bladeren (en idealiter 100 bladeren).

Ziekte

Behandelingsdrempel (in juli)

Cercospora

5 % aangetaste bladeren

(2-3 bladeren/50 of 5 bladeren/100)

Ramularia

Witziekte

15 % aangetaste bladeren

(7-8 bladeren/50 of 15 bladeren/100)

Roest