Juli-augustus 2019 : gezondheidsproblemen in het gewas (bieten)

Waarnemingsveldennetwerk van het KBIVB voor de bietenteelt in 2019

Legende van de bijgewerkte gegevens :
– BTWXXXX = code waarnemingsveld;
PB = Poncho Beta; CF = Cruiser&Force;
— = geen behandeling; ?? = geen gegevens
– xx/xx = Waarnemingsdatum of behandelingsdatum
Legende van het symbool in kwartcirkel :
Elke kwartcirkel komt overeen met één van de 4 voornaamste
bladziekten van de biet volgens de volgende opstelling :
legend0000
Legende van de kleuren voor elke kwartcirkel :
– Groen : Afwezigheid van de overeenkomstige ziekte
– Geel : Aanwezigheid van de overeenkomstige ziekte,
behandelingsdrempel niet bereikt
– Rood : Aanwezigheid van de overeenkomstige ziekte,
behandelingsdrempel bereikt
Legende van het centraal cijfer :
– 1 : Behandelingsdrempel bereikt voor de eerste behandeling
– 2 : Behandelingsdrempel bereikt voor de tweede behandeling
Grafiek van de rasgevoeligheid voor bladziekten
Drempels en illustraties van de ziekten

De kaart van de waarnemingsvelden wordt meerdere keren per week bijgewerkt op basis van de gegevens doorgestuurd door de waarnemers.
(klik op het icoontje voor de geactualiseerde gegevens van het betreffende veld)