Bieten Bladziekten

Trage progressie van cercospora, 8% van de velden bereiken de behandelingsdrempel!

Bij dit droog weer evolueren de bladziekten relatief langzaam. In het netwerk van  waarnemingsvelden bereikten slechts 4 van de 52 percelen de behandelingsdrempel voor cercospora. (5% van de bladeren aangetast door minstens één cercospora-vlek). Roest werd waargenomen in 25 percelen waarvan 2 percelen de behandelingsdrempel bereikten en witziekte in 18 percelen, waarvan 1 perceel de behandelingsdrempel heeft bereikt.

We adviseren u om regelmatig uw percelen te controleren en om alleen te behandelen wanneer de drempel is bereikt. Preventieve toepassingen van fungiciden zijn niet rendabel in de bietenteelt.

Als de behandelingsdrempel wordt bereikt voor ten minste één ziekte, wordt aanbevolen om een erkend fungicide toe te passen aan de erkende dosis.

Zie de Fungi Memo 2019 voor meer informatie over het bestrijden van bladziekten en de toevoeging van mancozeb om cercospora te bestrijden.

De evolutie van bladziekten kan op een kaart worden gevisualiseerd die elke week wordt bijgewerkt.

Een presentatie is beschikbaar op de site om u te begeleiden bij het realiseren van waarnemingen en om u te helpen bij het herkennen van bladziekten bij bieten.

De tabel hieronder geeft de behandelingsdrempels weer. Als er meerdere ziekten tegelijkertijd aanwezig zijn, moeten deze afzonderlijk worden beschouwd en niet worden getotaliseerd.

Een blad wordt beschouwd als aangetast zodra een enkele kleine plek is geïdentificeerd met een vergrootglas. De waarneming gebeurt op minstens 50 bladeren (en idealiter 100 bladeren).

 

Ziekte

Behandelingsdrempel (in juli)

Cercospora

5 % aangetaste bladeren

(2-3 bladeren/50 of 5 bladeren/100)

Ramularia

Witziekte

15 % aangetaste bladeren

(7-8 bladeren/50 of 15 bladeren/100)

Roest