Bladziekten

Trage ontwikkeling van de ziekten in de bieten, 25% van de percelen bereiken de behandelingsdrempel. Inspecteer uw percelen

Roest, witziekte en cercospora worden in vele percelen waargenomen, maar evolueren traag. Roest is aanwezig in de meeste percelen maar bereikt zelden de drempel. De ontwikkeling van cercospora is duidelijk langzamer dan vorig jaar.
Inspecteer elke week uw percelen en behandel als de drempel bereikt is voor één van de ziekten.
Van de 32 percelen die deze week werden waargenomen, werd de behandelingsdrempel bereikt in slechts in 8 velden, met de volgende verdeling:

  • Cercospora: 4 percelen
  • Witziekte en cercospora: 2 percelen
  • Witziekte: 1 perceel
  • Roest: 1 perceel

Ramularia werd dit jaar nog niet waargenomen in het netwerk.

De evolutie van de bladziekten kan bekeken worden op een kaart die meerdere keren per week wordt bijgewerkt (website van het KBIVB).
Voor meer details, zie Fungi Memo 2017.
Een presentatie met informatie en foto’s is beschikbaar op de website. Deze kan u helpen bij het uitvoeren van de waarnemingen en bij de herkenning van de bladziekten in de bieten.
Een bijgewerkte tabel van de rasgevoeligheid voor de 4 voornaamste bladziekten (witziekte, cercospora, ramularia en roest) is opgenomen in de Fungi Memo 2017. Deze tabel vormt een aanvulling op de interpretatie van de waarnemingen die aan elk waarnemingsveld zal worden toegekend.
De tabel hieronder bevat een overzicht van de behandelingsdrempel volgens de aanwezige ziekten. Indien meerdere ziekten gelijktijdig aanwezig zijn, moeten deze afzonderlijk worden beschouwd en niet worden samengevoegd. Een blad is aangetast wanneer 1 enkele kleine vlek geïdentificeerd wordt met de loep. De waarneming wordt gedaan op minimum 50 bladeren (ideaal 100 bladeren) die twee tot drie weken oud zijn, en niet op oudere of jongere bladeren.

Ziekte Behandelingsdrempel (in juli)
Cercospora 5% bladeren aangetast
(2-3 bladeren/50 of 5 bladeren/100)
Ramularia
Witziekte 15% bladeren aangetast
(7-8 bladeren/50 of 15 bladeren/100)
Roest

Wanneer de behandelingsdrempel bereikt wordt voor ten minste één van deze ziekten, is het aanbevolen om een erkend fungicide aan een erkende dosis toe te dienen.